Kategóriák

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) Car-Max  Kft. (székhelye: Kecskemét, Felsőcsalános 112/A, adószáma 11375508-2-03; továbbiakban Szolgáltató) által nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Szolgáltató és Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek).

1.                  Általános tudnivalók, a Felek közötti szerződés létrejötte

1.1.            A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a www.carmax.hu weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) található elektronikus áruházon (a továbbiakban: carmax.hu áruház) keresztül történik.

1.2.            A carmax.hu áruházban történő vásárlást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (”Ektv.”) szabályozza. Jelen ÁSZF-fel mellőzésre kerülnek az Ektv. 5.§ (2) és a 6.§ (1)-(2) bekezdéseiben foglaltak, az Ektv. 5.§ (4) és a 6.§ (5) bekezdései alapján.

1.3.            A carmax.hu áruházban történő vásárlás elektronikus úton a Weboldalon keresztül, vagy az info@carmax.huleadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.

1.4.            A carmax.hu áruház szolgáltatásait bárki jogosult igénybe venni, amennyiben magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.

1.5.            A megrendelés leadása nem minősül szerződésnek, a teljesítésig szabadon és következmény nélkül módosítható, illetve lemondható, a 6. Felmondási, Visszavonási feltételekben lévő megkötésekkel. Erre telefonon és elektronikus levélben van lehetőség. A Felek közötti szerződés az áru megvásárlása során jön létre. Erre való tekintettel a személyesen, üzletünkben történő átvétel nem minősül távollévők között megkötött szerződésnek. A Felek között az áru megvásárlásával magyar nyelven létrejött szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül, a Szolgáltató azt iktatja, és annak létrejöttét követő 3 hónapig őrzi.

1.6.            Ügyfélszolgálatunk elérhetőségei:
Tel/fax: + 36-76-413-900 
E-mail: info@carmax.hu

2.                  Regisztráció

2.1.            A Weboldal bal oldalán, a Regisztráció szövegre kattintva jelenik meg a regisztrációs adatlap, ennek kitöltésével kerülhet sor a regisztrációra. Itt az Ügyfélnek a megrendelés teljesítéséhez szükséges adatokat kell megadnia, a kötelező mezők csillaggal vannak jelölve.

2.2.            A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha az Ügyfél a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely, nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik.

2.3.            A hibásan rögzített adatok megváltoztatására bejelentkezés után, a Profiladatok menüpontban van lehetőség. Aktív megrendelést érintő adatok módosítására az Ügyfélszolgálatunkon van lehetőség.

3.                  A megrendelés

3.1.            A termékek lényeges tulajdonságait, jellemzőit, használatukra vonatkozó tudnivalókat a konkrét árucikk információs oldaláról, illetve a termékhez mellékelt használati utasításból lehet részletesen megismerni. Ha a vásárlás előtt az áruval kapcsolatban kérdése merülne fel, Ügyfélszolgálatunk készséggel áll rendelkezésére. Az általunk forgalmazott termékek használati utasítását - ahol ezt a jogszabályok előírják - az áruhoz mellékeljük. Ha véletlenül nem kapná kézhez az áruval együtt a magyar nyelvű használati utasítást, kérjük mihamarabb - mielőtt az árut használatba veszi – jelezze Ügyfélszolgálatunkon, elektronikus, vagy nyomtatott formában pótoljuk. Amennyiben a carmax.hu áruházban található bármely áru minőségével, alapvető tulajdonságával, használatával, használhatóságával kapcsolatban, a Weboldalon közölteknél több információra van szüksége, kérjük forduljon Ügyfélszolgálatunkhoz, melynek adatait, elérhetőségét az 1.6. pontban találja.

3.2.            A vételár mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett összeg, amely az általános forgalmi adót tartalmazza. A termékek vételára nem tartalmazza a kiszállítás költségét.

3.3.            A carmax.hu áruházból megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát kedvezőtlenül nem befolyásolja. A Szolgáltató arra törekszik, hogy a honlapon közölt termék- és árinformációk a lehető legpontosabban legyenek feltüntetve. Ha ennek ellenére hibás ár kerül a carmax.hu áruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő hibás árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától. Akciós árak esetében az akció egy meghatározott ideig, legfeljebb a meghatározott készlet erejéig tart (amely készlet az akció záró időpontját megelőzően is kimerülhet).

3.4.            A carmax.hu áruházban a vásárlás regisztrációhoz kötött. A megrendelést a Szolgáltató weboldalán keresztül regisztrált Ügyféltől csak akkor fogadja el, ha az Ügyfél a megrendeléshez szükséges - csillaggal jelzett - valamennyi mezőt maradéktalanul kitölti. A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. Amennyiben az Ügyfél nem óhajt regisztrálni, megrendelését eljuttathatja e-mailben is, az info@carmax.hu címre. Ebben az esetben a megrendelésnek tartalmaznia kell a következőket: 
- Megrendelő neve, címe, telefonszáma, e-mail címe
- Számlázási és/vagy szállítási cím, amennyiben eltér a fentiektől
- Megrendelt termék(ek) pontos megnevezése, darabszáma

3.5.            Az Ügyfél a megrendelés leadásával kijelenti, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételeket elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

3.6.            Szolgáltató az Ügyfél vételi ajánlatának (megrendelésének) megérkezését követően köteles az Ügyfél részére a vásárlást elektronikus úton (e-mailben) visszaigazolni. Amennyiben e visszaigazolás az ajánlat elküldésétől számított 48 órán belül Ügyfél részére nem érkezik meg, akkor a Szolgáltató ajánlati kötöttsége, illetve az Ügyfél bárminemű kötelezettsége minden további feltétel nélkül, automatikusan megszűnik. Ez alól kivételt képez az az eset, ha az Ügyfél tévesen adta meg e-mail címét.

4.                  Fizetési feltételek

A Vevő rendelésének feladásakor három fizetési mód közül választhat.

4.1.            ELŐREUTALÁS: Előreutalás esetében a rendelt termékek árát az ügyfél 100%-ban a Szolgáltató bankszámlájára befizeti, ahol a közlemény rovatban feltünteti az e-mail címét. A szállítási határidő e befizetés megérkezésének napjától indul. A befizetés határideje 8 naptári nap. E határidő leteltével a szerződéstől a Szolgáltató eláll.

4.2.            KÉSZPÉNZES FIZETÉS: Átvételkor történő fizetés esetében az ügyfél a futárnak készpénzben fizeti ki vagy üzletünkben történő személyes átvétel esetén a pénztárba fizeti be a termékek vételárát.

4.3.            KISZÁLLÍTÁS ESETÉN a termékek házhoz szállítása futár útján munkanapokon, munkaidőben történik. A teljesítés menetéről E-mailben vagy telefonon értesítjük. A szállítási határidő maximum 8 munkanap, de a Szolgáltató célként tartja szem előtt és mindent megtesz annak érdekében, hogy ez mindössze 1-2 nap legyen. A szállítás címe a megrendelés során megadott szállítási cím.

Az áruval átadásra kerül egy példány eredeti számla, mely a Vevő által megadott számlázási adatok alapján készült.

5.                  Szállítási feltételek

5.1.            A Szolgáltató a megrendelt árut igény szerint házhoz szállítja saját szállítóeszközzel vagy szállítmányozó cég igénybevételével. A szállítási díj az Ügyfelet terheli, amelyről Szolgáltató számlát állít ki. A szállítási díjat Ügyfélszolgálatunk a súly, a szállítási cím és a szállítási forma alapján számolja ki, törekedve arra, hogy ez Ügyfél számára a legkedvezőbb legyen. A megrendelés visszaigazolásakor a pontos összeget telefon közli az Ügyféllel, aki ennek ismeretében a 6. Felmondási, Visszavonási feltételek alapján az üzlettől elállhat.

5.2.            Ha egy Ügyféltől a megrendelt termék(ek) kiszállítása előtt újabb megrendelés érkezik, és az Ügyfél a második rendelés leadásakor jelzi (és erre a Szolgáltató visszajelzése alapján még van lehetőség), a Szolgáltató összevonhatja a megrendeléseket. A már elindított (a futárszolgálatnak átadott) csomagok utólagos összevonására nincs mód. A Szolgáltató a szállítási díj változtatásának jogát fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek szállítási költségét nem befolyásolja.

5.3.            Az Ügyfél termékmegrendelés esetén köteles a kiszállítás időpontjában a csomagot tételesen ellenőrizni és hiánytalan teljesítés esetén az átvételi elismervényt aláírni. Ezt követően hiányosságokra vonatkozó reklamációt a Szolgáltatónak nem áll módjában elfogadni. A kiszállítással és a megrendelési tételekkel kapcsolatos kifogásokat, még a szállítmányozó jelenlétében, jegyzőkönyv felvételével kell dokumentálni.

5.4.            A megrendelt terméke(ke)t az Ügyfél - előzetes időpontegyeztetés után - személyesen is átveheti a Weboldal - Elérhetőségek menüpont alatt jelzett helyek valamelyikén.

6.                  Felmondási, visszavonási feltételek

6.1.            A megrendelés jóváhagyása után elektronikusan a megrendelés már nem törölhető. A megrendelés visszavonását az Ügyfél Ügyfélszolgálatunkon teheti meg. A megrendelés visszavonása csak a postázás, illetve a futárszolgálat részére történő átadás előtt lehetséges. Utána Ügyfél köteles a terméket átvenni, pénzügyileg rendezni.

7.                  Garancia, szavatosság

7.1.            A jótállásra és a szavatosságra a Polgári törvénykönyvről szóló, többször módosított 1959. évi IV. törvényben és az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) számú kormányrendeletben foglalt mindenkor hatályos rendelkezései az irányadók. A 72 órás cseregaranciával élhet a vásárló, ha a rendeltetésszerű használatot a meghibásodás akadályozza. A kereskedőnek jogában áll a vásárolt termékkel kapcsolatos jelzett hibát felülvizsgáltatni a szakszervizzel. Abban az esetben, ha a hiba a nem rendeltetésszerű használatra vezethető vissza, a javítási költség a vevőt terheli.

8.                  Egyéb

8.1.            A Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a Weboldalra való csatlakozás miatt következett be. Az Ügyfélt terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

8.2.            A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. Az esetleges módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.

8.3.            A szerződő Felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseiket tárgyalások útján rendezzék.